Sadovnická a krajinářská tvorba

CZ EN

Plaská cesta - 2015

Na podzim roku 2015 probíhala realizace projektu Obnova lipové aleje na prvním úseku Plaské cesty.

Stará plaská cesta byla historická cesta spojující několik významných budov na panství cisterciáckého kláštěra v Plasích. Barokní cesta vznikla v 1. polovině 18. století za opata Evžena Tytla jako součást rozsáhlého budování klášterního panství a vyjádření urbanistických vazeb. Stará cesta vycházela ze samotného opatství v Plasích, a vedla přes Sokolku, Roudu, Sechutice k  proboštství a poutnímu kostelu Mariánská Týnice a dále k hospodářskému dvoru Hubenov.

V současné době je větší část cesty zaniklá. V roce 2013 byla zpracována studie obnovy celé asi 10km dlouhé cesty. Na podzim roku 2015 došlo k realizaci výsadeb na prvním asi kilometr dlouhém úseku.

Velkou radost nám udělala výsadba lípy velkolisté var. kapucínské (Tilia platyphyllos var. cucullata), která je nachází u Zeleného kříže ve společnosti dvou potomků památných stromů Plzeňska.

autor projektu: Ing. Martina Havlová